Bộ điều khiển cửa cuốn mã nhảy

Bộ điều khiển cửa cuốn mã nhảy chống rà tầng số, CH là thương hiệu remote cửa cuốn nổi tiếng nhất hiện nay, bộ điều khiển có khả năng sinh ra hàng tỷ tầng số khác nhau, nhằm bảo vệ sự xâm nhập mã remote, phòng chống người sử dụng nhân bản và coppy thêm remote có ý đồ xấu.

Đặt Mua Ngay