Hộp điều khiển cửa cuốn ktn

  • Hộp điều khiển cửa cuốn KTN
  • Xuất xứ từ China.
  • Hộp nhận sóng xa 100m
  • Có chế độ đảo chiều tay điều khiển
  • Ứng dụng công nghệ mã gạt, có thể bị copy được.
  • Hộp nhận điều khiển KTN mã gạt có thể thay đổi
  • Remote điều khiển có 4 nút (lên, xuống, dừng, khóa)
  • Có thể đấu thêm còi hoặc cảm biến tự dừng cửa
  • Bảo hành 12 tháng

Đặt Mua Ngay